CIVITRONIC a câștigat Premiul ITS Industry 2013 pentru dezvoltarea unui nou produs inovator semnificativ, care a jucat un rol cheie în accelerarea dezvoltării și implementării ITS în regiunea sa.

Premiul va fi prezentat la cel de-al 20-lea Congres Mondial ITS de la Tokyo, 14-18 octombrie 2013. Vă mulțumim tuturor pentru voturi și sprijin! Ne vedem în Japonia.

Produsul inovator este ubiq eCall, un IVS eCall utilizat în proiectul HeERO, testat cu 8 PSAP-uri în 6 țări UE. Civitronic a dezvoltat, de asemenea, produse secundare precum eCall SkyBox, un site de testare mobil pentru PSAP-uri eCall, pentru a ajuta la testarea apelurilor simultane de la mai multe IVS.

Despre proiect

Numele beneficiarului: CIVITRONIC SRL;
Codul MySMIS al proiectului: 116762;
Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului / Obiectivele specifice ale proiectului:

Scopul/Obiectivul proiectului este creșterea competitivității firmei CIVITRONIC SRL prin crearea (construcție + dotare) a unei noi unități de prestare servicii dezvoltare aplicații de tipul IoT – „Internet of Things”, în vederea consolidării poziției pe piață.

Obiectivele specifice sunt:
  1. Construirea clădirii pentru centrul de dezvoltare aplicații IoT.

  2. Achiziționarea de software și hardware pentru realizarea activității: 1 aplicatie software de tip portal conform cu standardul OCPP 2.0 pentru managementul și gestiunea unor stații de încărcare autovehicule electrice conectate; 5 seturi laptop dezvoltare + monitor LCD; 1 videoproiector; 1 imprimanta departamentala, 1 statie de incarcare rapida 50KW pentru vehicule electrice (curent continuu), 3 statii de incarcare 22 kw pentru vehicule electrice (curent alternativ), 2 osciloscoape, 2 statii de lipit, 1 camera termoviziune, 1 contor calibrare, 1 unitate stocare;

  3. Crearea a 10 locuri noi de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă nedeterminată și menținerea celor existente la finalul anului 2016.

Rezultatele proiectului:
  1. A fost construită o clădire pentru centrul de dezvoltare aplicații IoT.

  2. S-au achiziționat echipamentele software și hardware pentru realizarea activității: 1 aplicatie software de tip portal conform cu standardul OCPP 2.0 pentru managementul și gestiunea unor stații de încărcare autovehicule electrice conectate; 5 seturi laptop dezvoltare + monitor LCD; 1 videoproiector; 1 imprimanta departamentala, 1 statie de incarcare rapida 50KW pentru vehicule electrice (curent continuu), 3 statii de incarcare 22 kw pentru vehicule electrice (curent alternativ), 2 osciloscoape, 2 statii de lipit, 1 camera termoviziune, 1 contor calibrare, 1 unitate stocare;

  3. Au fost create 10 locuri noi de muncă, cu normă întreagă, pe o perioadă nedeterminată și menținerea celor existente la finalul anului 2016.

Data semnării contractului de finanțare: 10.07.2018
Perioada de implementare a proiectului: 02.06.2017 – 31.12.2023
  • Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.866.708,68 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.590.958,07 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 280.757,31 lei
  • Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.871.715,38 lei

Proiectul de finanțare „CIVIPLEX centru de dezvoltare aplicații IoT”, al cărui beneficiar este firma CIVITRONIC SRL, a fost co-finanţat prin REGIO - Programul Operaţional Regional, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de autoritate de management, și Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de organism intermediar.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Copyright © 2024 CIVITRONIC SRL